Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

aby bylo možné i v budoucnu bez problémů zpracovávat vaše objednávky, potřebujeme od vás souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely naší obchodní činnosti. Tato požadavek je důsledkem nových pravidel Evropské unie známých jako GDPR, jež jsou v platnosti od 25. května 2018. Toto nařízení má za cíl posílit ochranu osobních údajů tím, že stanovuje přísnější pravidla pro jejich využívání.

Odpovědné místo

Společnost Marina DOCK, s.r.o., je dle zákona o ochraně osobních údajů označena za subjekt zodpovědný za jejich zpracování. Když souhlasíte s naším prohlášením
o ochraně osobních údajů, dáváte tím souhlas společnosti Marina DOCK, s.r.o., jakožto provozovateli tohoto webu, aby vaše osobní a volitelně poskytnuté informace zpracovávala a využívala v souladu s níže uvedenými podmínkami a v souladu
s platnými právními předpisy, včetně zákona o ochraně osobních údajů.

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Marina DOCK, s.r.o. klíčovou prioritou, a proto zde předkládáme veškeré relevantní informace související s touto oblastí:

Všeobecné informace

S vašimi osobními údaji nakládáme s maximální důvěrností. Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány, využívány a uchovávány výhradně za účelem vyřízení a realizace vaší objednávky. Může se stát, že vaše osobní údaje budeme předávat našim spolupracujícím partnerům, jako jsou například poskytovatelé dopravních služeb, kteří nám pomáhají s plněním objednávek. Tito partneři pak vaše údaje zpracovávají a využívají striktně pro účely realizace objednávky.

Při manipulaci s osobními údaji dbáme na dodržování všech práv na ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními normami. Vaše údaje mohou být rovněž použity společností marinadock.cz pro marketingové účely. Máte právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováním, využíváním nebo předáváním vašich údajů pro marketingové účely, a to zasláním emailu na adresu GDPR@marinadock.cz.

Po obdržení vašeho nesouhlasu přestaneme vaše údaje pro tyto účely zpracovávat
a využívat. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám pro marketingové účely.

Správce osobních údajů

Správcem je vždy společnost: Marina DOCK, s.r.o.

Datum vzniku a zápisu:13. srpna 2014


Spisová značka:C 229938 vedená u Městského soudu v Praze


Obchodní firma:Marina DOCK, s.r.o.


Sídlo:Popovická 924/4, Michle, 101 00 Praha 10


Identifikační číslo:03290557


Konkrétní účely zpracování

  • Zpracování objednávek a smluvní závazky: Když u nás uskutečníte nákup, vaše osobní údaje využíváme výhradně pro potřeby vyřízení vaší objednávky
    a zaslání zboží. Další použití vašich údajů je omezeno pouze na situace, kdy nám to umožňují platné právní normy.
  • Předplatitelé newsletteru: V případě, že souhlasíte s odběrem, budeme vám zasílat na míru šité obchodní nabídky. K tomuto účelu můžeme využívat všechny osobní informace, které nám poskytnete, včetně údajů o vašich nákupech a interakcích s našimi newslettery, abychom vám mohli nabízet obsah, který vás opravdu zajímá.

Co to jsou osobní údaje

Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zjištěna Vaše identita. Jsou to údaje typu jméno, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mail.

Archivace osobních údajů

Marina DOCK, s.r.o. po Vás vyžaduje osobní informace v případě:

Osobní údaje při objednávce využíváme pro plnění smluvních závazků,

V případě souhlasu s účastí v soutěžích, vaše údaje zpracujeme v rámci této aktivity,

Když nás kontaktujete s dotazem, vaše údaje použijeme výhradně k vyřešení vaší požadavku,

Pro správu vašeho účtu použijeme vaše údaje získané při registraci,

Požadavek na zaslání katalogu či ceníku vyřídíme použitím vašich údajů pro toto zaslání,

Pro odběr newsletteru využijeme vaši e-mailovou adresu a případně jméno až do vašeho odhlášení, které můžete kdykoliv provést pomocí odkazu v každém newsletteru.

Souhlasem se zpracováním vašich údajů při registraci prostřednictvím webové stránky www.marinadock.cz, SMS, telefonicky nebo e-mailem souhlasíte s jejich zařazením do marketingové databáze a následným zpracováním pro marketingové účely naší společnosti, což zahrnuje nabídku produktů a služeb, informace o akcích a odesílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb.

Souhlas s jakýmkoli zpracováním je vždy dobrovolný a může být kdykoliv odvolán na e-mailu: GDPR@marinadock.cz

Vaše údaje nám umožňují individualizovat a neustále vylepšovat vaše zážitky
z nakupování. Využíváme je pro zpracování objednávek, doručení zboží, zajištění platby, prevenci zneužití našich webů a informování o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou. Všeobecné obchodní podmínky najdete kdykoliv na webu Marina DOCK, s.r.o.
Na vašem zákaznickém účtu jsou evidovány všechny vaše minulé objednávky. Vaše osobní údaje uchováváme pouze pokud nám je sami aktivně poskytnete.

Třetí osoby

Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis, celní služby). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnýmiustanoveními.Vaše údaje nikdy nepředáváme pro marketingové účely třetím osobám.

Právo na poskytnutí informací

Podle zákona o ochraně dat máte právo se bezplatně informovat o svých uložených údajích a máte právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte k tomuto tématu otázky, kontaktujte prosím společnost Marina DOCK s.r.o. e-mailem (GDPR@marinadock.cz).

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které používá téměř každá webová stránka, aby identifikovala své pravidelné návštěvníky. Cookies nejsou programy, které by se integrovaly do systému uživatele a mohly jej poškodit. Cookies stránky marinadock.cz neobsahují žádné osobní údaje k Vaší osobě, ale pomáhají stránce marine.cz na základě číselného kódu při analýze otevírání webových stránek. Díky zjištěným informacím můžeme upravit naši domovskou stránku tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám. Samozřejmě máte možnost cookies kdykoli ve svém internetovém prohlížeči zakázat.

Právo na změnu směrnic s ohlášením

Marinadock.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit své směrnice (např. dodací lhůty, náklady na dopravu apod.) při dodržení zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Společnost Marina DOCK s.r.o. v tomto případě na změny včas upozorní.

Google analytics

Administrátor používá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA). Tato služba pomáhá Administrátorovi analyzovat způsob používání internetového obchodu.

Google Analytics využívá soubory Cookies pro analýzu způsobu využívání internetového obchodu. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, které odesílá server a které jsou ukládány na straně uživatele používajícího internetový obchod (např. na harddisku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartfonu – podle toho, jaké zařízení používá uživatel navštěvující Internetový obchod).Informace získané díky souborům Cookies jsou ukládány na serverech využívaných společnostmi Google Inc, včetně těch na území USA. V případě aktivování anonymní adresy IP během používání internetového obchodu, bude IP adresa zkrácena ještě v členských zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána do USA a tam zkrácena.Na objednávku Administrátora Google Inc. budou využívat tyto informace s cílem ohodnotit využívání Internetového obchodu Uživatelem, pro vytváření zpráv týkajících se pohybu na stránkách a poskytovat jiné služby spojené s využíváním Internetového obchodu.Shromažďované údaje jsou přetvářeny v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. neosobní data, která znemožňují identifikaci osoby). Tyto údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují vlastnosti identifikující osobu používající internetový obchod.Standardně většina internetových prohlížečů a zařízení dostupných na trhu je nastavena tak, že akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost definovat podmínky požívání souborů Cookies prostřednictvím nastavení vlastního internetového prohlížeče nebo vlastního zařízení. To znamená, že lze např. částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies – v posledním z těchto případů to ale může ovlivnit některé funkce internetového obchodu.Nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies je velice důležité z pohledu souhlasu
s používáním souborů Cookies v internetovém obchodu – podle předpisů takový souhlas může být také vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení. Pokud takový souhlas neexistuje, je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies.Lze také zcela znemožnit předávání údajů ze zařízení uživatele společnosti Google Analytics s využitím souborů Cookies (včetně předávání IP adresy) cestou stažení a instalace rozšíření pro prohlížeče. Toto rozšíření poskytované společností Google Inc adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Podrobné informace
o principech, podle kterých fungují výše popsané služby, včetně principů shromažďování a zpracování údajů, jsou dostupné zde: www.google.com/…cy/partners/.

Zpracovatelé

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření v souvislosti s nabytí účinnost nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Informace o vašich právech

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů
(25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 – 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Kam se můžete obrátit

Pro výkon pověřence ochrany osobních údajů jsme ustanovili společnost:
Genesis security s.r.o., IČ: 05832438, Adresa: Na Folimance 2155/15, Praha 2,
PSČ 120 00. kontaktní telefon: +420 603 251 159, e-mail: cerny@czech-gss.cz. 
Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

preloader